TERMAL SUYUN ŞİFALARI

TERMAL SU KAYNAKLARI ve TERMAL TESİSLERİMİZ.

 

    Son yıllarda doğal kaynaklara dönmek, doğal besinlerle beslenmek, hastalıkları doğal yöntemlerle iyileştirmek tüm dünyada yükselen bir değer haline geldi. Temiz hava, doğal besinler, doğal tedavi yöntemleri, gelişen teknolojiye rağmen giderek insanların daha fazla tercih ettiği değerler haline geldi.

GENEL OLARAK TERMAL SULARDAN BAHSEDECEK OLURSAK !!!

TERMAL SU TEDAVİSİ : Sıcak, madensel yeraltı sularının tedavi edici etkilerden banyo veya kısmi banyo şeklinde yararlanılmasına Kaplıca Tedavisi veya BALNEOTERAPİ denir.


MADENSEL SULARIN OLUŞUMU : Madensel sular:derinlere sızan yer üstü sularının ve/veya derinlerde oluşan suların yeryüzüne çıkması ile oluşur. Bu sular yollarına çıkan mineralleri, tuzları, gazları ve radyoaktif maddeleri eriterek bünyelerine katar, bazen de ısınarak yeryüzüne çıkarlar.

TERMAL SUYUN ETKİNLİĞİ OLUŞTURAN FAKTÖRLER: Suyun sıcaklığı, İçerdiği kimyasal maddeler, Kaynak bölgesinde bulunan mikroskobik organizmalar, Havadaki nem oranı, Havanın sıcaklığı, Atmosfer basıncı, Rüzgar... 

TERMAL SU TEDAVİSİNİN KULLANILDIĞI  HASTALIKLAR : Kireçlenmeler, İltihabi romatizmalar, Yumuşak doku romatizmaları, Mekanik bel ve boyun problemleri, Çalışma şart ve ortamına bağlı ağrılı tablolar, Ortopedik problemler; kırık sekelleri,ameliyat komplikasyonları, Spor yaralanmaları, Kas hastalıkları, Nörolojik hasarlara bağlı problemler. 
 
KAS-İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA TERMAL SUYUN  YERİ : Termal su  tedavisi Fizik Tedavinin Hidroterapi (su ile yapılan tedavi) alt grubu içinde değerlendirilebilir. Temel tedavi yöntemleri ile kombine edilerek doktor kontrolünde uygulanacak olan Termal su  Tedavisi Kas-İskelet sistemi hastalıklarında büyük yararlar sağlayabilir.

TERMAL SUYUN  ETKİLERİN OLUŞUMU : Kaplıcanın tedavi edici etkisi iki ana mekanizma ile açıklanır: 
1- Su içinde bulunan erimiş mineral ve gazların deri yoluyla emilmesi sonucu vücut metabolizmasında değişikliklere sebep olmaları, 
2- Suyun sıcaklığı ve çevre faktörlerin etkisi ile kan dolaşımının artması, metabolizmanın hızlanması, sinir sisteminin ve hormonal sistemlerin uyarılması.

Pamukçu Beldemiz , jeotermal kaynaklar bakımından çok zengin ve çok eski çağlardan beri kullanılan kaplıcalara sahip. Eskiden sadece "hamam"larla sınırlı olan  kaplıcamızı ; siz değerli vatandaşlarımıza bu termal şifalı suların nimetlerini sunabilmek  ve termal turizm olarak belediyemize gelir kazandırabilmek için , Pamukçu Belediyesi  olarak sürekli ilave tesisler yaptık ve yapmaya da devam etmekteyiz.

UYGUN GÖRÜLEN KULLANIM ŞEKİLLERİ :
    Termal suların vermiş olduğu şifalar genelde herkes tarafından bilinmektedir.Ancak suyun kullanımı ve uygulanmaya çalışılan tedavi şekli genelde yanlış yapılmaktadır. Bir çok vatandaşımız herhangi bir rahatsızlığında bir iki defa banyo kürü yapmakta ve banyo kürünü saatlerce uzatmaktadır. Bu durum kişiye şifa bir yana zarar bile verebilir.kaplıca tedavisinde doktor tavsiyelerine uyulması esastır.eğer bir doktor yardımı ve tavsiyesi alamıyorsak genel olarak şöyle uygulama yapmamız etkili olacaktır.
 

* Termal su banyo seansında en fazla 25 dakika durmak ve hareket etmek gerekir....

* Tedavi süresi ortalama 2-3 haftadır. Toplam banyo sayısı ise 15-20 civarında tutulur.

* Banyo Kürleri günlük veya gün aşırı yapılır. Günlük kürlere haftada 1 gün ara verilir.

* Banyo süresi 5-25 dakika olarak belirlenir. Süre başlangıçta az tutulur, giderek arttırılır.

* Sıcak banyo kürleri genellikle sabahları hafif bir kahvaltı yapıldıktan sonra uygulanmalıdır.

* Mutlaka yeterli miktarda sıvı desteği sağlanmalıdır.

* Hastalar kürden önce mesane ve bağırsaklarını boşaltmalıdır.

* Banyo içinde en rahat olunacak biçimde durulmalıdır.

* Suyun içinde egzersiz de  yapılabilir.

* Su içinde hareket etmek, deriden mineral ve gaz emilimini artırır.

* Ancak çok fazla hareket , dolaşım sisteminde aşırı yüklenmelere sebep olur.

* Banyodan sonra hasta iyice kurulanmalı ve iyi havalandırılmış bir odada 30-60 dakika  dinlenmelidir.

* Kaplıca kürü esnasında sebze ve meyve ağırlıklı gıdalar tercih edilmelidir. Ağır ve yağlı yiyeceklerden ise kaçınılmalıdır.

* Ayrıca buhar ve içme kürleri de uygulanabilir.

* Cilt rahatsızlıklarında buhar kürleri daha etkili olmaktadır.

* Özellikle böbrek ve idrar yolu rahatsızlıkları ile  karaciğer,safra kesesi yetersizliği ve safra taşları ve ameliyat sekellerinde banyo uygulamaları ile birlikte düzenlenecek içme kürleri,  yaralı olacaktır

    Her ne kadar tıp dev adımlarla ilerliyor olsa da, doğal kaynaklara ilginin yüksek olmasının sebeplerinden biri de, bu tip tesislerde sadece tedavi için değil dinlenmek , dinçleşmek ve eğlenmek için de çok iyi olanaklar sunuyor olması. Bu olanakları sağlayan termalimiz olan PAMUKÇU TERMAL tesisleri  güzellik ve sağlık kazandırıyor...!

 

Şu an “PAMUKÇU BELEDİYE SEDEFNE&SPA  TESİSİMİZ”  İçişleri Bakanlığına  bağlı kamu kuruluşu olan Pamukçu Belediye Başkanlığı  bünyesinde ; 5393 sayılı kanunun 71 maddesine istinaden işletilmektedir. Amacımız siz değerli vatandaşlarımıza  daha kaliteli hizmet sunabilmektir.Gerek kamu idaresi olduğumuz ve yasal prosedürleri aşamadığımız için ,  gerekse imkanlarımızın sınırlı olması nedeniyle sunmuş olduğumuz hizmetlerdeki elimizde olmayan Sebeplerden dolayı  oluşabilecek eksiklik ve askatlıklardan dolayı hoşgörünüze sığınırız.

 

 

 

Kaynak :

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi,

Uluslararası Tıbbi Hidroloji ve Klimatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Zeki Karagüllenin afyonkarahisarda verdiği Termal Kaynaklı maden suları konulu  seminerinde alınan  notlar.
 
 
PAMUKÇU TERMAL SULARININ ANALİZ RAPORU
Jeotermal kaynak suyu 56.3oC sıcaklıkta akışkandır, termal su kükürt kokusunda ve acımsıdır. Jeotermal kaynak suyu kuyularından su örnekleri alınmış ve kimyasal analizler yaptırılarak çeşitli diyagramlarda değerlendirilmiştir. Analizlere göre:
  • H-4 sondajının toplam mineralizasyonu 3625.3 mg/lt
  • H-1/A sondajının toplam mineralizasyonu 3443.16 mg/lt'dir.

    Analiz sonuçlarından anlaşılabileceği üzere her iki kuyudan da üretilen akışkan yüksek mineralli olup sodyum bikarbonatiı özelliktedir. Her iki kuyudan alınan sular majör element içeriğine göre; Mg ve Ca katyonları hariç birbirlerine benzemektedir. Bu iki katyonun farklılığı olasılıkla CaC03 çökeltisinden kaynaklanmaktadır. Bu iki katyon farklılığına dayanarak kaynakların farklı orijine sahip olduğunu söylenemez. Her iki kaynak aynı orijine sahiptir. Kuyu sularında kabuklaşmaya neden olan Ca, Mg ve HCO3 iyonları çok yüksektir. İki kuyunun suyu da bu iyonlara aşırı doygun durumdadır. Langelier kalsiyum denge diyagramı değerlendirmesine göre, bu iki kuyu suyunun kabuk yapıcı özellikle olduğunu göstermektedir. Üretim aşamasında kuyuların termodinamik ve fiziksel özelliklerinde meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik kuyularda hızlı bir kabuklaşmaya neden olduğundan İnhibitör (Kireç çözücü ilaç) kullanılmaktadır.

 
 
         
 

PAMUKÇU TERMAL KAPLICALARI